Hakkımızda

Farabi Değişim Programı Nedir?

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi (871-950)

Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında “Alpharabius” olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.Farabi Kurum Koordinatörü

Prof.Dr.Tania MARUR ( Cerrahpaşa Tıp Fakültesi )

MİSYON

  • Farabi Değişim Programı çerçevesinde  öğrencilerimizi anlaşmalı yüksek öğretim kurumlarına gitmeleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarından gelecek öğrencileri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’yı tercih etmeleri için teşvik etmek.
  • Gelen ve giden öğrencilere farklı üniversitelerde  eğitim ve öğretim olanağı ile  ulusal eğitim tecrübesi edinme imkanı sunmak
  • Diğer yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin ve öğretim üyelerinin İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın güncel bilgi, beceri ve zengin tecrübelerle donanmış akademik kadrosundan ve   eğitim-öğretim olanaklarından yararlanmalarını sağlamak.
  • Öğrencilere, düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler olarak kariyer planlamalarında,  özgüven, esneklik ve kültürel duyarlılık  gibi kişisel ve sosyal gelişimleri, grup dinamiği geliştirmeleri, iletişim becerilerinin artması için hizmet vermek.

VİZYON

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa  kapsamındaki tüm fakültelerin güncel ve ileri düzeydeki imkanlarını  ülkemizdeki anlaşmalı yükseköğrenim kurumları ile en verimli şekilde paylaşmak.