Error: [$http:badreq] Http request configuration url must be a string. Received: undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/$http/badreq?p0=undefined $http@https://farabi.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27094:126 https://farabi.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27339:23 https://farabi.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:26731 processQueue@https://farabi.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://farabi.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://farabi.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://farabi.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://farabi.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://farabi.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://farabi.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://farabi.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://farabi.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 2020-2021 Akademik yılı Güz / Güz - Bahar Yarıyılı Başvuruları

2020-2021 Akademik yılı Güz / Güz - Bahar Yarıyılı Başvuruları

2020-2021 Akademik yılı Güz / Güz-Bahar yarıyılı başvuruları 02- 16 Mart 2020  tarihleri arasında alınacaktır.

     Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemize GELMEK isteyen öğrencilerin başvuruları belirlenen tarihler arasında AKSİS üzerinden Online olarak alınacaktır.

     Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizden gitmek isteyen öğrenciler ise belirlenen tarihler arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa  Farabi Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Gitmek isteyen öğrenciler online başvuru yapamazlar.

Anlaşmalı Üniversiteler için TIKLAYINIZ.

2020-2021 Güz / Güz–Bahar yarıyılı kontenjanlarımız için TIKLAYINIZ.

Farabi Değişim Programı ile farklı bir üniversiteye GİTMEK isteyen öğrencilerimiz için gerekli belgeler

  • 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 adet Onaylı Transkript
  • 2 adet Disiplin Cezası Durum Belgesi
  • 2 adet Aday Öğrenci Başvuru Formu TIKLAYINIZ. (Formu bilgisayar ortamında doldurmanız ve resminizi yapıştırmanız zorunludur.)

Başvuru Koşulları

* Ön lisans ve lisans öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4 olması,

* Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.5/4 olması,

* Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programdan yararlanamazlar

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde; 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında; Değişime katılacak tüm öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 4 ay süre ile 650.00 TL olarak belirlenmesine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 26.02.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.