Farabi Kontenjan ve Koordinatör Güncelleme

Farabi Kontenjan ve Koordinatör Güncellenmesi 

Farabi Değişim Programı kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için değişime katılabilecek öğrenci sayıları ve sürelerine ilişkin kontenjan talep formu ile koordinatör tespit formlarının Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulları tarafından doldurulup Yönetim Kurulu Kararı alınarak formların asılları 31.01.2019 tarihi mesai bitimine kadar Farabi Kurum Koordinatörlüğüne üst yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.

·         Formlarda sadece İlgili Birim Yöneticisi alanı imzalanacaktır.

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları için KOORDİNATÖR TESPİT FORMU tıklayınız.

FAKÜLTE TABLOLARI :                                              

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

F.Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Orman Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

ENSTİTÜ TABLOLARI:

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

MESLEK YÜKSEKOKULU TABLOLARI:

Ormancılık Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Veteriner Fakültesi Veteriner Meslek Yüksekokulu